Plain bearings

Contact Now

35 mm x 90 mm x 22 mm NTN SAT35 plain bearings

66.0 Kg 500 mm
10 mm 0.46

Toyana TUP2 260.50 plain bearings

170 mm 4 mm
31.9 Kg 4 mm

304,8 mm x 457,2 mm x 228,6 mm LS GEZ304ES-2RS plain bearings

NBS 18
24 18 mm

135 mm x 140 mm x 80 mm SKF PCM 13514080 M plain bearings

1/4" Bore; 7/16 0.009
135 mm x 140 mm x 80 mm 11,112 mm

AST ASTEPBW 2644-015 plain bearings

9,7 mm 20
Bearings 12 mm

AST AST11 9550 plain bearings

191000 lbf M270700
Pin-Type -0.32 in

90 mm x 150 mm x 85 mm ISO GE 090 HS-2RS plain bearings

82 mm 82
800 mm 618/800 MA

AST AST50 112IB36 plain bearings

16 mm 18
35 000 r/min 4

AST AST11 1520 plain bearings

85 mm NSK
150 mm 1,5 mm

Toyana TUP1 85.80 plain bearings

56 180
33122 110

30 mm x 55 mm x 17 mm SKF GAC 30 F plain bearings

28 kN 30 mm x 55 mm x 17 mm
20 mm 25 mm

AST AST800 10090 plain bearings

92,075 mm NSK
201 kN 82,55 mm
1/18